Trang Thiết bị

Chúng tôi luôn chú trọng vào việc sử dụng máy móc thiết bị hiện đại để đáp ứng những góc quay khó nhất, những khoảng khắc ấn tượng nhất và yêu cầu cao cấp nhất của khách hàng.

Các thiết bị quan trọng như: máy quay phim Camera, dolly, gimbasl, cẩu, … đến các thiết bị hỗ trợ như đèn daylight, monitor, kino 4ft, spot, … chúng tôi đều đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng.