Công ty TGP Media là công ty sản xuất phim quảng cáo, phim giới thiệu doanh nghiệp, uy tín tại Bình dương. Giúp làm nổi bật thương hiệu hoặc sản phẩm của doanh nghiệp qua việc áp dụng những phương thức sản xuất chuyên nghiệp, với trang thiết bị và kỹ thuật hiện đại. với kinh nghiệm thực tiễn và rất nhiều dự án được triển khai thành công cho rất nhiều doanh nghiệp.