giọng nam tiếng việt hạng a

Giọng nam tiếng việt hạng A của TGP Media

giọng nam tiếng việt hạng b

Giọng nam tiếng việt hạng B TGP Media

 

GIỌNG NỮ TIẾNG VIỆT A

Giọng nữ tiếng việt hạng A của TGP Media

GIỌNG NỮ TIẾNG VIỆT B

Giọng nữ tiếng việt hạng B của TGP Media

GIỌNG ĐỌC NỮ - ENGLISH VIỆT

Giọng nữ – English Việt của TGP Media

GIỌNG ĐỌC NỮ - ENGLISH BẢN ĐỊA

Giọng nữ – English bản địa của TGP Media

GIỌNG ĐỌC NAM - ENGLISH VIỆT

Giọng nam – English Việt của TGP Media

GIỌNG ĐỌC NAM - ENGLISH BẢN ĐỊA

Giọng nam – English bản địa của TGP Media

GIỌNG ĐỌC TIẾNG TRUNG

Giọng tiếng Trung của TGP Media

hậu trường

Danh mục hậu trường các dự án

Dự án phim doanh nghiệp tiêu biểu

Video quay phim quảng cáo giới Thiệu Cokin

Dự án quay phim sự kiện

Quay phim quảng cáo Make Up Lê Na

Dự án phim doanh nghiệp tiêu biểu

Quay phim quảng cáo Bia Factory

Dự án phim doanh nghiệp tiêu biểu

Quay phim quảng cáo Green Clean

Dự án phim doanh nghiệp tiêu biểu

Quay phim quảng cáo Dũng Sài Gòn

Dự án phim doanh nghiệp tiêu biểu

Video quảng cáo giới thiệu Wabi Shop

Dự án phim doanh nghiệp tiêu biểu

Video quay phim quảng cáo Học Viện Seoul