Quay phim quảng cáo Bia Factory

TGP Media là đơn vị sản xuất video quảng cáo cho thương hiệu Bia Factory. Dự án video giới thiệu doanh nghiệp Bia Factory đã thành công tốt đẹp.

Năm sản xuất: 2019
Khách hàng: Doanh Nghiệp

Đơn vị sản xuất: team TGP Media
Hotline: 0848 155 789
Dự án: Sản Xuất video quảng cáo doanh nghiệp